Tietosuojailmoitus-KiVAppi

Käsittelyn tarkoitus

KiVAppi-sovellus on Turun yliopistossa kehitetyn KiVa Koulu® -ohjelman käyttäjiksi rekisteröityneille kouluille tarkoitettu työväline kiusaamistapausten selvittämisen tukemiseen ja tapausten kirjaamiseen koulun käyttöä varten. Henkilön rekisteröityessä käyttäjäksi tallennetaan käyttäjästä tietoa, mistä muodostuu rekisteri, johon tallentuvaa tietoa käytetään palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen. Tämä rekisteri tulee osaksi KiVa Koulu-ohjelmaa käyttävien koulujen rekisteriä ja sen avulla mm. varmennetaan, että KiVAppi-sovelluksen käyttöön ottava henkilö on KiVa Koulu -ohjelmaa käyttävästä koulusta. Rekisterinpitäjä on Turun yliopisto.

Käsittelyperuste

Laillinen peruste henkilötietojen keräämiseen on asiakkuussuhde.

Yhteyshenkilö

KiVa Koulu -ohjelma, psykologian ja logopedian laitos, 20014 Turun yliopisto sähköpostiosoite: kivakoulu@utu.fi

Henkilötietoryhmät

KiVAppi-sovellukseen rekisteröityneistä henkilöistä tallentuu rekisteriin nimi, sähköpostiosoite ja koulu, jossa he työskentelevät. Rehtori vahvistaa jokaisen rekisteröityneen henkilön siltä osalta, että hän vastaa kiusaamistapausten selvittämisestä kyseisessä koulussa.

Palvelusta poistetaan vuosittain viisi vuotta KiVa Koulu -ohjelmaa käyttämättömien koulujen rehtorien ja sovelluksen käyttäjien yhteystiedot.

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

Kiusaamistapausten kirjaamisesta syntyy erillinen rekisteri, jonka rekisterinpitäjä on koulutuksen järjestäjä. Tämä rekisteri on henkilörekisteri, mikäli oppilaista tallennetaan sovellukseen henkilötietoja. Sovelluksen kautta annettuihin oppilaita koskeviin tietoihin pääsevät omilla käyttäjätunnuksilla rehtori ja henkilöt, joiden käyttöoikeudet rehtori on vahvistanut.

Sovelluksen tarjoajana Turun yliopisto on tietojen käsittelijä. Sovelluksen kautta annettuihin oppilaita koskeviin tietoihin on Turun yliopistossa pääsy ainoastaan palvelimen ylläpidosta vastaavalla taholla. Turun yliopisto ei käytä näitä tietoja mihinkään vaan ne kerätään ainoastaan koulujen omaa dokumentointia varten.

Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

Sovelluksen käyttöön ottaneiden koulujen rehtoreilla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy koulua koskeviin henkilötietoihin (rekisterissä olevat rehtorien ja kiva-tiimin jäsenten tiedot) ja kaikilla käyttäjillä on oikeus pyytää omien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Palveluun kirjautuneella käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

TY tietosuojavastaava

Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi

Päävalikkoon